nätdejting inget för mig recept Fler varsel om blockader att vänta

dejtingsajter body lotion Nr 5/2015

dejtingsidor statistik världen pinsamt med nätdejting De senaste månaderna har Livs varslat flera företag om blockad på grund av att de inte velat teckna avtal. Fler varsel är att vänta då förbundet i dag har 80 företag där Livs har medlemmar som saknar avtal.
– I och för sig har vi haft avtalslösa företag i fokus en längre tid men nu har vi satt ännu mer fokus på detta problem, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande, och fortsätter:
– Det ska sägas att vi fortlöpande tecknar nya avtal med nya arbetsplatser utan att det går så långt att vi tvingas vidta åtgärder. Ombudsmännen ute i regionerna gör ett bra jobb.
Förbundets målsättning är att alla arbetsplatser där det finns anställda ska ha kollektivavtal med undantag för rena familjeföretag. Företagen utan avtal är koncentrerade till storstadsområdena och det handlar uteslutande om små arbetsplatser.
Varför är det viktigt att det finns kollektivavtal?
– Kollektivavtal är en garanti för att de anställda får rätt lön och rätt ob-tillägg. Detsamma gäller försäkringar om det skulle hända något på arbetsplatsen. Det är också viktigt med avtal för att få avtalspension. Det är tyvärr så att de som arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal inte vet vad de går miste om förrän det är försent.
Han påpekar att det utöver det som han nämnt finns en annan viktig aspekt.
– Kollektivavtalet upprätthåller konkurrensneutraliteten. Det är viktigt för företagen.
Han förklarar att kollektivavtal är en förutsättning för att företagen konkurrerar på lika villkor, det vill säga inte konkurrerar genom låga löner.
– Det är detta som är den svenska modellen, att vi inte har någon minimilönelagstiftning utan lönerna regleras genom avtal mellan parterna. För att det ska fungera är det nödvändigt med en hög täckningsgrad av kollektivavtal. Det här är vi också överens med vår motpart om.

dejtingsidor statistik vm Det är som sagt var inte ofta som Livs behöver varsla om blockad för att få till stånd avtal. Ännu mer ovanligt är det att varslet träder i kraft.
Men det skedde i mars, då Livs satte Ingeborgs bageri i Linköping i blockad vilket Mål & Medel rapporterade om i förra numret.
Efter tio dagars blockad gick arbetsgivaren slutligen med på att teckna avtal.
Finns det någon gemensam strategi bland LO-förbunden när det gäller att verka för att avtal tecknas?
– Jag önskar att det fanns en gemensam strategi. Tyvärr så är det ganska så tyst från LO i den här typen av ärenden. Men sammanhållningen är god när det kommer till att vidta sympatiåtgärder, säger Gerald Lindberg.